csicsergo fejlec Ferencvárosi Csicsergő Óvoda

intezkedesiterv

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

 

 HIRDETMÉNY AZ ÓVODAI FELVÉTELRŐL

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges nyomtatványokat az Óvodai beiratkozás fül alatt érheti el. 

AZ ÓVODAI ELŐJEGYZÉSHEZ SZÜKSÉGES OKIRATOK

  • A GYERMEKSZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONATA (SZEMÉLYI AZONOSÍTÓJA)
  • A GYERMEK LAKCÍMÉT IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNYA
  • A GYERMEK TAJ SZÁMA
  • A GYERMEK OLTÁSI KÖNYVE
  • A BEIRATÓ SZÜLŐ SZEMÉLYI AZONOSÍTÓJA
  • A BEIRATÓ SZÜLŐ LAKCÍMET IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNYA
  • SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK ESETÉN A SZAKÉRTŐI ÉS REHABILITÁCIÓS BIZOTTSÁG SZAKVÉLEMÉNYÉNEK MÁSOLATA
  • AMENNYIBEN TARTÓRZKODÁSI HELYE AZ ÓVODA KÖRZETÉBEN VAN, ÚGY A VÉDŐNŐTŐL IGAZOLÁS AZ ÉLETVITELSZERŰ OTT TARTÓZKODÁSRÓL
  • HA NEM A KÖRZETBEN LAKIK: MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS A KÖRZETBEN DOLGOZÓ SZÜLŐTŐL

 

 

NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR KISKORÚ ÓVODAI BEIRATÁSA

A szülőnek igazolnia kell a fentieken kívül azt is, hogy: 

  • MILYEN JOGCÍMEN TARTÓZKODIK A GYERMEK MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN
  • BEVÁNDORLÁSI HIVATAL ÁLTAL KIÁLLÍTOTT DOKUMENTUMOKKAL A JOGSZERŰ TARTÓZKODÁST MEGALAPOZÓ OKIRAT SZÁMÁT
  • LAKÓHELYÉNEK, TARTÓZKODÁSI HELYÉNEK CÍMÉT
  • ANYJA SZÜLETÉSKORI NEVÉT
  • APJA VAGY TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE NEVÉT

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, továbbá tankötelessé Magyarországon, ha

a) a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint szabad a mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,

c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

 

 


 ÓVODÁNK NYÁRI ZÁRÁSA

2021. JÚNIUS 21 - JÚLIUS 16.

NYITÁS 2021. JÚLIUS 19. HÉTFŐ

ÜGYELETES INTÉZMÉNY: FERENCVÁROSI LILIOM ÓVODA (1094 BP. LILIOM U. 15)

ÓVODÁNK TÉLI ZÁRÁSA

2021. DECEMBER 27-31.

NYITÁS 2022. JANUÁR 3. HÉTFŐ

ÜGYELETES INTÉZMÉNY: FERENCVÁROSI KEREKERDŐ ÓVODA (1097 BP. VÁGÓHÍD U. 35-37.)

ÁTHELYEZETT MUNKANAP

2021. DECEMBER 11. SZOMBAT

ÓVODÁNK ZÁRVA LESZ

ÜGYELETES INTÉZMÉNY: FERENCVÁROSI LILIOM ÓVODA (1094 BP. LILIOM U. 15)

 

 


 

INTÉZKEDÉSI TERV

 

 

 

 

A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

 

 

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.

 

 

1.   FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE

 

 

1.1  Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. Az intézmények vezetője ellenőrzi a takarítások végrehajtását.

1.2  A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.

1.3  A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata.

1.4  Az Operatív Törzs a nevelési év kezdéshez szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja.

 

2.      AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK

 

 

2.1         Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, látogathatja. A nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük, a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

 

2.2        Az épületbe a szülők, hozzátartozók csak szájmaszkban léphetnek be, enélkül nem áll módunkban a szülőket az intézményünkbe beengedni! A család gyermekével/gyermekeivel csak egy szülő jöhet be az épületbe. A folyamatos fertőtlenítések miatt a gyermekeket legkésőbb 8.30 órára kérjük behozni az óvodába!

 

2.3        Ebéd után hazajáró gyermekeket a szülők a Thaly 17-ben óvónővel reggeli egyeztetést követően max.6 felnőtt egyszerre 12.30-tól, majd 12.45-től a folyosó végén, nem keveredve a csoportszobákból mosdóba közlekedő gyermekekkel vehetik át, ebben az időben az épületben. Thaly 38-ban kérjük a fehér bejárati ajtó várakozzanak a szülők. 12.45-kor szintenként egy felnőtt leviszi a gyermekeket átadni a szülőknek.

 

2.4. A csoportosulások megelőzése érdekében a nevelési év folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt az alábbi szabályokat kell betartani.                   A gyermeköltözőkbe csoportoként egyszerre csak három gyermek és kísérője tartózkodhat.

A gyermekek átadása/átvétele a legrövidebb időn belül kérjük elhagyni az játszóudvart és az épületet, valamint az óvoda épülete előtt kerüljék a szülők, gyermekeikkel a csoportosulást, hosszas beszélgetést.

a.       A gyermekeknek és velük foglakozó felnőtteknek, a nap folyamán a maszk viselése nem kötelező.

b.      A testnevelés foglalkozásokat az időjárás függvényében szabad téren kell megtartani. A foglalkozások során lehetőség szerint mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.

c.       A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás. (Egyszerre max.mosdóban 6-8 gyereknél öltözőben 10-12 gyereknél több ne legyen)

d.      Nagy létszámú gyermek, szülő vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:

-          az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),

                                zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,

e.       A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tarthatók meg. Amennyiben lehetséges, a csoportok zárt email-rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz.

 

 3.      EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 

 

3.1  Az óvoda bejáratánál vírusölő hatású lábfertőtlenítő lábtörlőt, kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára fel kell hívni az óvodát használók figyelmét. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek esetében a szappanos kézmosás KÖTELEZŐ, mielőtt belép a csoportba!

3.2  A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.

A gyermekek saját jellel ellátott textil, gyermektörölköző speciális, az a gyermek személyes használatában van. Ekkor fokozott figyelmet kell fordítani a rendszeres cserére és mosásra legalább hetente 2x!

3.3  Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása, ehhez elengedhetetlen a felnőtt ellenőrző jelenléte. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.

3.4  A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, kapjanak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek meg kell tanítani az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

3.5  A gyermekek otthonról játékot nem hozhatnak be az óvodába, kivétel 1 db alvós plüss, melyet a gyermek szekrényében elkülönítve bezacskózva tárolhatnak. Ezt minimum hetente egyszer kimosva, fertőtlenítve hozhatják be a gyermekek.

3.6  A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (csoportszobákban, a folyosókon és egyéb helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

 

3.7  A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.

 

3.8  Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.

 

3.9  Az óvodában, használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.


4.      ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

 

4.1        Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.

4.2        Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

4.3        Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatógéppel történő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése.

4.4        A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása kötelező.

 

4.5        Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni.

 5.      GYERMEK HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

 

 

8.1       Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

 

8.2       A gyermek, a távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

 

6.      TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 

 

9.1  Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, (Elkülönítő- Szociális segítői szoba) egyúttal értesíteni kell az óvoda orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Elérhetősége: Dr. Jakab Zsuzsa, Dr. Külkey Orsolya 06-1/215-0876.

Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

9.2  Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek elkülönítése szükséges, ugyanis koronavírusra utalhatnak a panaszok:

- láz

- köhögés

- nehézlégzés

- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya

- kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás, hidegrázás,

  izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés

Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

9..3  A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

 

9.4  Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

 

9.5   A gyermek az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

 

9.6  Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

 

7.      INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

 

 

10.1                  Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló gyermek, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.

 

10.2                 Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben az óvodán kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

 

10.3                                                Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül az   óvodán kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a Fenntartó gondoskodik.

 

 

10.4                  A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

 

KOMMUNIKÁCIÓ

 

 

11.1         Fontos, hiteles forrásokból való tájékozódás, és ennek fontosságára felhívjuk az óvoda közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.

 

11.2         Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.

 

11.3         Óvodai email-zártrendszer kialakítása csoportonként.

 

11.4         Honlapunkon keresztül: www.csicsergoovoda.hu

 

 

 

       Budapest, 2020. 09. 02.

     Leszkó Gabriella

        óvodavezető

 

OM azonosító: 034408;
Óvodavezető neve: Leszkó Gabriella