csicsergo fejlec Ferencvárosi Csicsergő Óvoda
OM azonosító: 034408
Az óvoda neve: Ferencvárosi Csicsergő Óvoda
Az óvoda elérhetősége: Cím: 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 38.
Telefonszám: +36 1 215 16 11
Fax: +36 1 218 61 81
Telephely: Csicsergő Óvoda 2. számú épülete
A telephely elérhetősége: Cím: 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 17.
Telefonszám: +36 1 215 11 97
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.csicsergoovoda.hu
Óvodavezető neve: Vajasné Kabarecz Ágnes

A gyerekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR-ben található meg, a kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete alapján.

 A „Csicsergő” Óvoda a Középső Ferencvárosban a Thaly Kálmán u. 38. szám és a Thaly Kálmán u. 17. szám alatti épületben működik.

A székhely kétemeletes épület, a telephely távolabb esik, jellegét tekintve földszinti épület tetőtér beépítéssel. A telephely elhelyezkedésének sajátossága, hogy egy helyrajzi számon található a Ferencvárosi Komplex Óvoda Általános Iskola és EGYMI telephely épületével, valamint hátsó udvarának szomszédságában épült fel a Ferencváros korszerű, modern bölcsődéje, a Varázskert  IX/1. sz. Bölcsőde.

Az óvoda feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszáma a székhelyen: 150 fő, telephelyen: 50 fő. A székhely épületében hat, a telephelyen kettő gyermekcsoportban valósul meg a játékokban gazdag óvodai nevelés. A csoportok heterogén, vegyes életkorúak.

Az óvoda alapító okiratában meghatározottak alapján ellátja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését. Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) küzdő gyermekek fogadása biztosított. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését logopédus, gyógypedagógus, valamint utazó gyógypedagógusok segítik.  Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása is megoldott.

Az intézmény csoportszobái tágasak, napfényesek, teret engednek a gyermekek öntevékeny nyugodt játékának. Berendezésük ízléses, törekedtünk a bútor, a textília, különféle dísztárgyak szín- és formavilágának harmóniájára, természetes anyagok beszerzésére (fa-nád bútorok, fonott kosarak…).

Alapvető feladatunknak tekintjük a korszerű foglalkozási eszközök és képességfejlesztő játékok folyamatos beszerzését. Különös gondot fordítunk a mozgásfejlesztő eszközök, sportszerek, felszerelések megvásárlására.

Játszóudvaraink parkosítottak, füves ill. díszcserjés területekkel. Mászókáink, hintáink fejlesztik gyermekek mozgáskoordinációját, egyensúlyérzékét, erőnlétét, ügyességét, s ezen keresztül egész személyiségét.

Nevelőtestületünk stabil. Óvodapedagógusaink. egyéb szakirányú végzettséggel is rendelkeznek. Fontosnak tartjuk az állandó önképzést. Dajkáink szakképzettek.

„Fogom a kezed” Pedagógiai Programunkban óvodai nevelésünk célját a következőkben fogalmaztuk meg:

„Sokoldalúan, testileg, szellemileg, erkölcsileg, biológiailag harmonikusan fejlődő, önálló, kreatív gyermekek nevelése, akik képessé válnak az egészséget-természet szerető-védő, életmód szokásainak gyakorlására, rendelkeznek alkalmazkodó,együttműködő,elfogadó szociális képességekkel belépnek a lassú átmenet állapotába, és alkalmasak lesznek az iskolai életmódba és közösségbe való zökkenőmentes beilleszkedésre, az iskolában óvodásból iskolássá érik..”

Kiemelt nevelési feladataink:

 • Egészséges életmódra nevelés.
 • Értelmi nevelés: differenciált egyéni képesség készségfejlesztés, prevenció, korrekció, tehetséggondozás.
 • Anyanyelvi  nevelés, kommunikációs képesség fejlesztése.
 • Érzelmi, erkölcsi, szocializációs képességek megalapozása, fejlesztése: inkluzív nevelés, tágabb értelemben vett integráció.

A teljes körű személyiségfejlesztés az egész napos nevelési folyamatban valósul meg az életkor, a csoport ill. a gyerekek aktuális fejlettségi szintjéhez igazítva, melyben helye van a  szervezett foglalkozásoknak, érvényesítve a komplexitás elvét. Fontosnak tartjuk a hosszantartó, nyugodt játékidő biztosítását.

A vegyes életkorú gyermekközösségekben eredményesebb a tevékenységekben történő tanulás, az utánzás, modellkövetés által, valamint a szociális érés,empátia.

Élménygazdag óvodai életünkben szervezünk kirándulást, állatkerti sétát, színházlátogatást, saját és meghívott művészekkel előadásokat, részt veszünk sportversenyeken, emlékezetessé tesszük ünnepeinket.

Egyéb tevékenységi lehetőségek:

 • foci,
 • katolikus és református hittan,
 • fejlesztő foglalkozások,
 • a nagyoknak- korcsolya,
 • szivacskézilabda nagycsoportosaknak,
 • játékos mozgásfejlesztés középsős és nagycsoportosaknak,
 • zenés torna kicsiknek
OM azonosító: 034408;
Óvodavezető neve: Vajasné Kabarecz Ágnes