Kapcsolat:

ferencvarosi@csicsergoovoda.hu

kozerdeku@csicsergoovoda.hu

adatigenyles@csicsergoovoda.hu

vezeto@csicsergoovoda.hu

Székhely:

06/112151611

Telephely:

06/112151197